ระบบรับสมัครออนไลน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  ประกาศ

 • ประกาศ  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โปรดนำคะแนนผลการสอบ GAT   PAT  เพื่มเข้าในระบบการสมัคร ในส่วนข้อมูลของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 2  เมษายน ภายในเวลา  10.00  น.

 • ขั้นตอนการเข้าระบบสมัครเข้าศึกษา https://goo.gl/kxqHQc
 • เอกสารแบบฟอร์ม CH03 สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตรังสีเทคนิค สามารถ download ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1GLRjTsDuYME_PhFL8CLP67nn13jXmfZM

   

 •   สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ

       ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และมีสิทธิสมัครในทุกๆ โครงการที่เปิดรับ

       มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ


  - หลักสูตรรังสีเทคนิค โทร. 064-5855267 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โทร.02-576-6550 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) โทร.064-5855268 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 064-5855265 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการเคลื่อนไหวและสุขภาพ) โทร. 093-0391724 หรือ [email protected]
       ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น

      ส่งอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

    สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

      ลืมรหัสผ่าน