ระบบรับสมัครออนไลน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  ประกาศ

 • ขั้นตอนการเข้าระบบสมัครเข้าศึกษา https://drive.google.com/open?id=1R8XqQHp826TX3wiNz4GDzhcjNL6aBEhb
 • เอกสารแบบฟอร์ม CH03 สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถ download ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1XE0q6iAjZ7DRBcZ7GqU7uhzIA2lIh3Vl
 • เอกสารแบบฟอร์ม CH03 สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตรังสีเทคนิค สามารถ download ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/16IG-dOrEwvwVbwQKSEDSixIr9BpvFgvo/view?usp=sharing
 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 https://drive.google.com/open?id=1f9lxGxzxIJ2Z9C43fQnVOipykNLSkltt
 •   สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ

       ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และมีสิทธิสมัครในทุกๆ โครงการที่เปิดรับ

       มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ
  - หลักสูตรรังสีเทคนิค โทร. 064-5855267 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โทร.02-576-6550 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) โทร.064-5855268 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 064-5855265 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการเคลื่อนไหวและสุขภาพ) โทร. 093-0391724 หรือ [email protected]
       ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น

      ส่งอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

    สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

      ลืมรหัสผ่าน