ระบบรับสมัครออนไลน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  ประกาศ

 • ขั้นตอนการเข้าระบบสมัครเข้าศึกษา https://goo.gl/kxqHQc


 • แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์
  >>Click Here<<
 •   สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ

       ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และมีสิทธิสมัครในทุกๆ โครงการที่เปิดรับ

       มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ

  - หลักสูตรรังสีเทคนิค โทร. 064-5855267 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โทร.02-576-6550 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) โทร. 02 576 6600 ต่อ 8524  ,  064-5855268 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 02-576 6600 ต่อ 8477, 8481, 8485 ,  064-5855265 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการเคลื่อนไหวและสุขภาพ) โทร. 064-5855285 หรือ [email protected]
       ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น

      ส่งอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

    สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

      ลืมรหัสผ่าน