ระบบรับสมัครออนไลน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  ประกาศ

 • กำหนดการรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2561 https://drive.google.com/open?id=1FqRAbUWGzG5VCpFEHYnKoUPrQvIUYuLP
 • ขั้นตอนการเข้าระบบสมัครเข้าศึกษา https://drive.google.com/open?id=1R8XqQHp826TX3wiNz4GDzhcjNL6aBEhb
 •   สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ

       ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และมีสิทธิสมัครในทุกๆ โครงการที่เปิดรับ

       มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ
  - หลักสูตรรังสีเทคนิค โทร. 02 576 6633 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โทร. 02 576 1916 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 02 576 6876 หรือ [email protected]
       ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น

      ส่งอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

    สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

      ลืมรหัสผ่าน