ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระบบรับสมัครออนไลน์

Chulabhorn Royal Academy Admission System
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลืมรหัสผ่าน

Forgot Password

มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 02-576 6600 ต่อ 8477, 8481, 8458, 8462 หรือ [email protected]
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) โทร. 02 576 6600 ต่อ 8487 , 8484 , 064 - 2173925 E-mail [email protected]

     ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น