ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระบบรับสมัครออนไลน์

Chulabhorn Royal Academy Admission System
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การยืนยันการใช้งานระบบ

Resend Confirmation Email

มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 02-576 6600 ต่อ 4451 , 4159, 4293, 4514 , 4595 หรือ [email protected]
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) โทร. 02 576 6600 ต่อ 4515  หรือ  E-mail [email protected]

     ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น